Транспорт
та Зв’язок

Транспорт – одна з областей матеріального виробництва України, яка є необхідною умовою виникнення та розвитку територіального розподілу праці, а також важливим фактором формування територіальної структури господарства.

В Україні розвинені практично всі види сучасного транспорту (залізничний, автомобільний, морський, річковий, повітряний, трубопровідний) та зв’язки (поштовий, електричний та електронний). Про роботу транспорту судять з його вантажообігу (кількість вантажу, перевезене за певний період часу на певну відстань), що вимірюється тонно-кілометрами та пасажирообігом (кількість пасажирів, перевезених за певний період на певну відстань), що вимірюється пасажиро-кілометрами. Показниками розвитку зв’язку є кількість поштових відправлень (у тому числі грошових), телефонізація країни, доступ до Інтернету тощо.

Транспорт України завдяки особливостям географічного положення країни з основними транспортними коридорами “Схід-Захід” та “Північ-Південь” має значне міжнародне значення. Транспортний фактор частково визначає галузеву та територіальну структуру господарства країни, оскільки на будь-яке перевезення сировини, матеріалів або готової продукції витрачається певна праця і вартість продукції, що транспортується, зростає.
Південна залізниця
MDC
Харківське державне авіаційне виробниче підприємство
Київський Метрополітен
Державна Митна Служба України

Наші проєкти

Нам довіряють